Staat jouw fiets in het fietsdepot?

fietsdepot gemeenten.netJe stapt uit de trein en loopt naar de fietsenstalling. Je zoekt en zoekt maar kunt jouw fiets niet vinden. Is deze gestolen? Wellicht staat jouw fiets in het fietsdepot in de gemeente waar je deze hebt verloren. Er zijn verschillende redenen waarom fietsen in het fietsdepot terecht komen. Bij een fiets die verdwenen is betekent dat niet direct dat je de fiets nooit meer terug zult zien. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jouw fiets niet op het fietsdepot terecht komt! Volg de juiste procedure en maak een grotere kans om je fiets weer terug te krijgen of neem contact op met uw gemeente.

Bel 1838 (90cpm) en wordt direct doorverbonden met uw gemeente.

bel-nu

Hoe komt jouw fiets terecht in het fietsdepot?

Er zijn verschillende redenen waarom een fiets terecht kan komen in het fietsdepot. Hier zijn de meest voorkomende situaties waarin fietsen worden opgeslagen in het fietsdepot.

1. Fietsen op gevaarlijke plaatsen

Wanneer een fiets buiten de standaard fietsenstallingen wordt geplaatst in de publieke ruimte op een plek waar dit onveilig kan zijn, is het mogelijk dat de gemeente besluit deze fiets te verwijderen. Bijvoorbeeld bij een uitgang waar verkeer doorheen komt. Of op een donkere plek waar mensen over de fiets kunnen struikelen. Fietsen die op de weg terecht zijn gekomen door om te vallen of door iemand daar neer gegooid zijn. Wanneer een fiets op een plek ligt die gevaar kan opleveren kan de gemeente deze fiets ophalen en naar het fietsdepot brengen.

2. Fietsen die buiten de toegestane parkeergelegenheid gestald worden

Gelukkig zijn er steeds meer gemeentes die zorgen voor goede parkeergelegenheid om je fiets te stallen. Toch kan het voorkomen dat een fiets langs de straat of bij een winkel geparkeerd wordt buiten de normale fietsenstallingen. Als dat het geval is kan de gemeente de fiets opladen en naar het fietsdepot brengen.

3. Fietsen die voor lange tijd onbeheerd blijven staan

Dit soort fietsen worden ook wel “weesfietsen” genoemd. Deze fietsen staan voor lange tijd op dezelfde plek en worden niet door de rechtmatige eigenaar verplaatst. Omdat het niet altijd duidelijk is of een fiets niet in gebruik is worden er regelmatig acties gehouden, bijvoorbeeld door een briefje aan het stuur te bevestigen dat een fiets opgeladen wordt als het briefje na een bepaalde tijd nog op de fiets zit.

4. Fietsen die onberijdbaar zijn

Fietsen die op straat staan en duidelijk verwaarloosd zijn kunnen meegenomen worden naar het fietsdepot. Denk aan fietsen zonder ketting of zadel, die compleet doorgeroest zijn en zichtbaar niet meer geschikt zijn als vervoermiddel. Dit soort fietsen kunnen ook opgeladen worden.

Label op de fiets

In veel gemeentes leiden “weesfietsen” tot overlast. Er is te weinig parkeergelegenheid omdat mensen fietsen laten staan en ze niet meer ophalen. Bijvoorbeeld studenten die afgestudeerd zijn en hun fiets bij het treinstation laten staan. Of mensen die verhuisd zijn en nog ergens een fiets hebben geparkeerd. Of een fiets die ooit eerder gestolen was en de nieuwe berijder laat deze fiets elders staan. Veel gemeenten hebben een label systeem waarop een datum staat wanneer deze fietsen opgehaald worden en naar het fietsdepot worden gebracht. Als dit met jouw fiets gebeurd kun je dat label verwijderen en ze laten jouw fiets staan. Er zijn ook gemeenten zoals Delft die een elektronisch systeem hebben ingevoerd met dezelfde doelstelling; ruimte maken door weesfietsen af te voeren.

Wie is bevoegd een fiets mee te nemen?

De gemeente mag niet zomaar een fiets naar het fietsdepot brengen. De gemeente heeft officiële toezichthouders aangesteld die bepalen of een fiets niet volgens de regels van gemeente gestald is. Als dit het geval is zullen ze de opdracht geven deze fiets naar het fietsdepot te brengen. Het fietsdepot krijgt de opdracht van de handhaver en de gemeente om de fiets te ruimen. De handhaver zal hier ook bij aanwezig zijn.

Wat moet ik doen als mijn fiets is gestolen of verwijderd?

Om aangifte te doen van verlies van een fiets kun je terecht bij het gemeentehuis of een gemeentekantoor. Steeds meer gemeentes zijn aangesloten bij verlorenofgevonden.nl, een overkoepelend portaal waar verloren en gevonden goederen geplaatst worden om zo snel de rechtmatige eigenaar op te sporen. Het fietsdepot zal fietsen die binnenkomen in deze database opnemen. Vraag bij jouw gemeente of het fietsdepot aangesloten is bij deze dienst.

Wanneer je het vermoeden hebt dat de fiets is gestolen moet je aangifte doen bij de politie. Dan wordt de fiets opgenomen in het fietsdiefstalregister. De politie werkt met een fietsregistratiekaart waarvan een digitale versie via de website van de politie te downloaden is.

Hoe krijg ik mijn fiets terug?

Wanneer jouw fiets in het fietsdepot staat kun je die ophalen waarbij je moet bewijzen dat het daadwerkelijk jouw fiets betreft. Dat kan bijvoorbeeld met een fietssleutel, aankoopbon of verzekeringspapieren. Je zult je ook moeten legitimeren.

Wat zijn de kosten voor een fiets ophalen?

De kosten voor een fiets ophalen bij het fietsdepot kunnen verschillen per gemeente. Bij een gestolen fiets worden er doorgaans minder of geen administratiekosten en stallingskosten gerekend. Bij een weesfiets moet je vaak hogere tarieven betalen.

Waar gaan gestolen fietsen naartoe?

Er zijn verschillende redenen waarom dieven een fiets meenemen. Een deel van deze fietsen zien we nooit meer terug maar er is een kans dat jouw fiets in het fietsdepot terecht komt. Soms wel met een omweg. Dit zijn de voornaamste redenen voor diefstal:

Beroepsdieven: Deze dieven stelen fietsen en verkopen deze door. Vaak worden inscripties en andere herkenbare delen verwijderd. Ze kunnen een slot doorknippen en soms laden ze fietsen met bosjes op. De kans om deze fiets terug te vinden in het fietsdepot is klein maar niet onmogelijk.

Gelegenheidsdieven: Deze dieven zijn op zoek naar zaken die eenvoudig mee te nemen zijn. Fietsen die niet afgesloten zijn of niet met een ketting vastliggen. Ze worden doorverkocht voor weinig geld. Deze fietsen kunnen een lange weg afleggen en komen niet zo snel in het fietsdepot terecht.

Leenfietsen: Deze dieven zijn niet geïnteresseerd in de waarde van de fiets maar van het gemak. Ze willen van een discotheek naar het station maar de laatste bus is al vertrokken. Ze willen snel naar huis maar hebben geen geld meer voor een taxi. Ze pakken een vrijstaande fiets en dumpen deze rond de plaats van bestemming. Dit soort fietsen vind je regelmatig terug in het fietsdepot.

Fietsen die bij de politie terechtkomen gaan door naar het fietsdepot.

Wat gebeurt er met gevonden fietsen?

Het fietsdepot heeft geen onbeperkte ruimte. Ze kunnen fietsen daarmee niet oneindig een plekje geven. Bij het fietsdepot kun je exact navragen wat hun beleid is, dit is de algemene procedure:

  • Fietsen in goede staat worden voor een periode van zes weken in het fietsdepot opgeslagen. Wanneer deze niet binnen zes weken door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald wordt het eigenaarschap overgedragen naar de gemeente. Die kan dan zelf beslissen wat ze met de fietsen doen, bijvoorbeeld verkopen.
  • Weesfietsen die langer dan 28 dagen niet meer verbonden zijn met een rechtmatige eigenaar worden voor een periode van vier weken bewaard in het fietsdepot. Daarna worden ze eveneens eigendom van de gemeente.
  • Verwaarloosde fietsen die technisch niet meer in goede staat zijn worden na een periode van twee weken vernietigd.

Fietsen naar de werkplaats

Naast openbare verkoop worden fietsen die niet worden opgehaald uit het fietsdepot ook regelmatig aangeboden aan leer- werkplaatsen waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt leren deze fietsen te repareren. Fietsen die in dusdanige staat zijn dat ze in de winkel verkocht kunnen worden worden direct aan de retail verkocht. Fietsen worden doorgaans niet op het fietsdepot zelf verkocht.

Beter voorkomen dan genezen

Het beste is wanneer je niet naar het fietsdepot hoeft te gaan. Met deze tips is de kans dat jouw fiets niet in het fietsdepot terecht komt een stuk kleiner:

  1. Sluit jouw fiets goed af, gebruik naast het standaard slot ook altijd een kettingslot en leg de fiets aan een fietsenrek of paal vast.
  2. Zet je fiets altijd in een daarvoor bestemde fietsenstalling of fietsenrek. Zet je fiets niet op andere plaatsen, ook niet voor een kortere periode.
  3. Zet je fiets nooit op een gevaarlijke plek of op een plek waar de fiets het verkeer kan hinderen.
  4. Laat jouw fiets niet voor lange tijd op dezelfde plek staan. Veel studenten stallen een fiets bij het station waar ze studeren. Laat deze fiets niet staan tijdens de zomervakantie.
  5. Laat je fiets niet verwaarlozen. Wanneer de ketting volledig is doorgeroest, of het zadel ontbreekt is dat een reden voor de opzichter om de fiets te laten verwijderen. Laat het niet zover komen en zorg voor regelmatig onderhoud aan jouw fiets.

Elke gemeente voert zijn eigen beleid

Hoewel de regels redelijk overeenkomen zijn er wel degelijk verschillen in de procedure, de opslag en de eventuele kosten in het fietsdepot. Als je meer wilt weten over de locatie, de contactmogelijkheden, openingstijden en tarieven van het fietsdepot kun je deze informatie terugvinden via de website van de desbetreffende gemeente.

Meer informatie over gevonden voorwerpen, burgernet, taken gemeente en gemeentelijke belastingen.

Laat knoppen zien
Verberg knoppen
Klik Hier Om Uw Gemeente te Bellen