Gemeente Son en Breugel Contact | Bel 1838 (90cpm)

tel-icoon Bel 1838 (90cpm) en u wordt direct doorverbonden met de klantenservice van de gemeente Son en Breugel. Gemeenten.net is niet verbonden of aangesloten bij de gemeente Son en Breugel.

gemeente Son en Breugel bellen

Telefoonnummer gemeente Son en Breugel en bijbehorend tarief is ook tegen een ander tarief beschikbaar. Kijk op de officiële website van de gemeente Son en Breugel.

home-icoon www.Son en Breugel.nl

Gemeente Son en Breugel contact:
De medewerkers van de klantenservice van de gemeente Son en Breugel zijn op maandag t/m vrijdag van 8:30-16:30 uur telefonisch bereikbaar.

 


Over gemeente Son en Breugel

Nederland is een eenheidsstaat. In alle Nederlandse gemeenten wordt een aantal landelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen, milieuwetgeving, burgerlijke stand en dergelijke op eenzelfde manier toegepast. Dit wordt medebewind genoemd. Tegenover medebewind staat het begrip staatsrechtelijke autonomie. Hiermee wordt de bevoegdheid van een gemeentebestuur aangeduid om zaken die de eigen huishouding van de gemeente betreffen te reguleren. Niemand schrijft een gemeente voor aan welke instellingen zij subsidie dient te verstrekken of hoeveel jongerenhomes, ontmoetingscentra etc. in een gemeente dienen te zijn. Dit en nog veel meer onderwerpen behoort allemaal tot de eigen huishouding van de gemeente. In dit verband spreekt men ook van een open huishouding waarmee wordt bedoeld dat de onderwerpen waarmee de gemeente zich kan bemoeien in principe onbeperkt zijn. Er zijn wel enkele grenzen door de wetgever aangegeven. Zo mag een gemeente niet het rijksbeleid doorkruisen. Zij mag zich ook niet bezighouden met zaken die in de privésfeer van burgers liggen. Uiteraard mag zij ook geen wettelijke voorschriften overtreden bij het uitoefenen van de autonome bevoegdheid.

Al geruime tijd hevelt de rijksoverheid bepaalde taken en bevoegdheden over naar de gemeenten. Deze decentralisatie moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Werden voorheen subsidies vanuit een Haags ministerie aan plaatselijke instellingen verstrekt, tegenwoordig hebben gemeenten een zeer belangrijke vinger in de pap als het gaat om toewijzing van het geld. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook terreinen waar de gemeente Son en Breugel zich niet mee bemoeit. Zo is het gemeenten niet toegestaan om een eigen buitenlands beleid te voeren. Ook de omvang en inzet van het defensie-apparaat behoren niet tot de gemeentelijke taken. (Bron: Wikipedia)

Laat knoppen zien
Verberg knoppen
Klik Hier Om Uw Gemeente te Bellen