Waar kun je terecht voor gevonden voorwerpen?

gevonden voorwerpenHet is vervelend wanneer je iets verliest, veel mensen nemen niet eens de moeite om aangifte te doen van verlies of diefstal. Toch worden er dagelijks veel voorwerpen gevonden, van paspoorten tot smartphones en zelfs heupprotheses! Mensen verliezen de meest vreemde zaken en op de meest onverwachte plekken. Waar kun je terecht bij verloren voorwerpen, en wat moet je doen met gevonden voorwerpen?

Verloren of gestolen?

Als je merkt dat je iets hebt verloren is het niet altijd duidelijk of je het voorwerp door nalatigheid bent verloren, of dat het is gestolen. Ga niet direct naar de politie, op de meeste plaatsen in Nederland moet je het verlies van goederen eerst melden bij de gemeente. Bij elke gemeente is er een Loket Gevonden Voorwerpen of een benaming van die strekking. Dat is de eerste plek om het verloren voorwerp te registreren. Als er een vermoeden bestaat van diefstal kun je daarna contact opnemen met de politie.

De gemeente is niet altijd het eerste punt van aangifte geweest, in 2016 is een aantal provincies pas overgestapt naar de aangifte bij de gemeente. Er zijn nog enkele steden zoals Amsterdam waar je bij zowel de gemeente als bij de politie terecht kunt. Om tijd te besparen voor zowel de persoon in kwestie als de autoriteiten en de gemeente kun je tegenwoordig ook vaak terecht op internet. Daarover later meer.

Gevonden voorwerpen in de publieke ruimte

Veel voorwerpen worden verloren bij verplaatsing van punt A naar punt B. Je verlaat je huis en wanneer je aankomt op het werk is jouw smartphone verdwenen. Die is uit je broek gevallen terwijl je op een bankje zat, te wachten op de tram. Vanaf het moment dat er een voorwerp zich in de openbare ruimte bevindt zonder duidelijk aantoonbare eigenaar wordt het gezien als eigendom van de gemeente. Als die smartphone in Utrecht wordt gevonden moet deze ook bij de gemeente Utrecht geregistreerd worden. Wanneer je iets vindt ben je ook verplicht deze aan te geven, tenzij je het voorwerp overdraagt aan iemand anders.

Als je niet in staat bent het gevonden voorwerp zelf naar de gemeente te brengen, of een aangifte in te dienen via internet kun je kiezen om het voorwerp over te dragen. Daarmee draag je ook alle verantwoordelijkheid over op de ontvanger. Die persoon is op zijn/haar beurt verantwoordelijk de aangifte te volbrengen. Naast de verplichting voor aangifte worden ook de rechten voor vindersloon en eventueel bezit overgedragen dus geef gevonden voorwerpen niet zomaar af.

Gevonden voorwerpen in het openbaar vervoer

Wanneer een voorwerp wordt verloren in het openbaar vervoer gelden er andere regels. Een bus of tram is immers geen openbare ruimte, de voorwerpen worden niet automatisch eigendom van de gemeente. In dat geval kun je het voorwerp inleveren bij de chauffeur of een andere medewerker van de vervoerder, die zorgt dan voor de juiste manier van handelen. Elke vervoerder kan eigen regels hanteren, op de websites van elke vervoerder staat hoe er met gevonden en verloren voorwerpen wordt omgegaan.

Gevonden voorwerpen bij de NS

In de trein worden veel voorwerpen verloren. Daarom leggen we in het kort de procedure uit voor gevonden voorwerpen bij de Nederlandse Spoorwegen:

Bij een verloren voorwerp kun je via de website van de NS een opsporingsformulier invullen. Binnen vier weken krijg je een bericht of jouw voorwerp is gevonden en hoe je deze weer in je bezit kunt krijgen. Hier zijn administratie- en verzendkosten aan verbonden. Er is een snellere methode, ga direct naar het station waarvan je denkt dat het gevonden voorwerp ingeleverd kan zijn. Gevonden voorwerpen worden vijf dagen op het desbetreffende station bewaard. Daarna gaan ze naar een centraal depot en moet je de normale procedure volgen.

Elk jaar worden er bij de NS meer voorwerpen gevonden. Dit is de top tien gevonden voorwerpen bij de NS:

 1. Paspoorten en andere identificatiebewijzen
 2. Vervoersbewijzen en andere documenten
 3. Mobiele telefoons
 4. Rugzakken
 5. Portemonnees
 6. Sleutels
 7. Sport- en weekendtassen
 8. Plastic tassen
 9. Koffers
 10. Jassen

Gevonden voorwerpen bij de gemeente

Steeds meer gemeentes stappen over op digitale aangifte van gevonden en verloren voorwerpen, je kunt indien gewenst wel naar de gemeente of een gemeentelijk kantoor gaan. De procedure kan per gemeente verschillen evenals de openingstijden van het Loket Gevonden Voorwerpen.

Gevonden voorwerpen met een waarde van €450,- of hoger worden voor een periode van één jaar bewaard, bij ophalen kunnen er kosten voor administratie en opslag in rekening worden gebracht. Andere voorwerpen blijven drie maanden beschikbaar, daarna kan de burgemeester besluiten de voorwerpen te verkopen, weg te geven of te vernietigen.

De website verlorenofgevonden.nl wordt door steeds meer gemeentes gebruikt om gevonden voorwerpen te registreren. In deze centrale database worden alle verloren en gevonden voorwerpen in Nederland opgenomen. Zo wordt registratie efficiënter geregeld en is het eenvoudiger om een voorwerp terug te vinden. Ook als je kiest om digitaal aangifte te doen kun je het voorwerp nog steeds inleveren bij de gemeente. Sommige gemeentes hebben een anonieme dropbox waar je voorwerpen naartoe kunt brengen. Deze voorwerpen worden dan door de gemeente in de database gezet.

Gevonden voorwerpen thuis bewaren

Hoewel een gevonden voorwerp gezien wordt als eigendom van de gemeente hoef je het niet direct in te leveren. Je mag het voorwerp ook thuis bewaren zolang je deze veilig opbergt. Wanneer de persoon het voorwerp op wil halen kan dat direct bij de vinder gebeuren.

Vindersloon bij gevonden voorwerpen

In de wet is vastgelegd dat de vinder recht heeft op een redelijk vindersloon, er is niet vastgelegd wat de hoogte van deze compensatie moet zijn.

Overdracht van eigendom

Wanneer het gevonden voorwerp een hogere waarde heeft dan €450,- kan het tot uiterlijk een jaar na aangifte geclaimd worden door de rechtmatige eigenaar. Als dit niet gebeurt zal het eigenaarschap overgedragen worden aan de vinder. Wanneer deze geen prijs stelt op het voorwerp zal de burgemeester bepalen het voorwerp te verkopen, weg te geven of te vernietigen.

Dier verloren

Het kan ook voorkomen dat een dier wordt gevonden. Bij dieren zijn andere regels van toepassing. Er is een periode van twee weken voor de eigenaar om zich te melden. Daarna mag de burgemeester beslissen het dier te verkopen tegen kostprijs, weg te geven of te laten inslapen. Een dier wordt normaal gesproken niet ondergebracht bij het gemeentelijk depot maar bij een gespecialiseerde organisatie.

Officiële documenten

Bij officiële documenten zijn de regels anders omdat officiële Nederlandse documenten eigendom zijn van de staat. Wanneer je een paspoort, identificatiebewijs of een rijbewijs hebt verloren of gevonden dien je aangifte te doen bij de gemeente. Je krijgt vervolgens een bewijs van aangifte en kan vervolgens een nieuw document aanvragen. De oude documenten worden als gestolen/verloren in een centrale database gezet, als deze ergens gevonden of overlegd worden zullen ze direct ingenomen worden. Je krijgt in principe deze documenten niet terug, je zult nieuwe documenten aan moeten vragen om fraude te voorkomen.

Bizarre gevonden voorwerpen in het vliegtuig

Mensen die reizen per vliegtuig laten vaak spullen achter, maar liefst twee derde van het aantal passagiers heeft wel eens iets laten liggen na een vliegreis. Boeken worden het meest vergeten, met mobiele telefoons op de tweede plek. Kleine elektronica wordt ook vaak verloren maar deze objecten zijn toch wel opvallend:

 • Kunstgebit: Blijkbaar zijn er mensen die hun gebit vergeten bij het verlaten van een vliegtuig. Daarom is het verstandig altijd te glimlachen naar het vliegtuig personeel wanneer je het vliegtuig verlaat.
 • Schilderij: Wellicht denken deze reizigers dat het vliegtuig wel een beetje meer karakter mag hebben, of tijdens de vlucht heeft de passagier ontdekt dat het een vervalsing betrof.
 • Koelkast: Hier is meer de vraag “hoe is dit in het vliegtuig gekomen?” dan waarom ze een koelkast hebben achtergelaten. Het is ook onduidelijk wat er in de koelkast zat.
 • Trombone: Een mondharmonica of triangel kunnen we ons nog wel voorstellen, een trombone vergeten is toch een ander verhaal. Wij vermoeden een kind die het instrument haat en besloot deze te “vergeten” bij uitstappen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer je een voorwerp hebt verloren en je doet netjes aangifte is de kans toch beperkt dat je het ooit terug zal zien. Niet alle voorwerpen worden door eerlijke vinders naar de gemeente gebracht. Daarnaast moet je ook overtuigend kunnen bewijzen dat je de rechtmatige eigenaar bent, bijvoorbeeld met een kassabon of verzekeringspapieren. Je moet ook een locatie en tijdstip aangeven, als je de hele dag op pad bent is dat soms moeilijk te bepalen. Bij verlies van geld is het zeer onwaarschijnlijk dat je het terug kunt krijgen, tenzij je exact weet om hoeveel geld het gaat en waar je dit hebt verloren.

Houd je spullen goed bij, neem niet teveel tassen mee en kies voor kleding of tassen met ritsen. Controleer bij elke stop of tussenstop of je al je bezittingen nog hebt en zorg dat jouw eigendommen “uniek” zijn. Mocht je toch iets verliezen is het zaak zo snel mogelijk aangifte te doen, direct bij de gemeente of via internet. En eventueel bij de vervoerder wanneer je gebruik hebt gemaakt van het openbaar vervoer of andere transportmiddelen zoals een vliegtuig of taxi.

Meer informatie over taken gemeente, burgernet, fietsdepot en gemeentelijke belastingen.

Laat knoppen zien
Verberg knoppen
Klik Hier Om Uw Gemeente te Bellen